Art

home | footwear | art | design I actueel

unica
series
opdrachten
portretten

Be-Teken-is
Vormen die gebaseerd zijn op geometrische figuren maar meer omvatten dan een wiskundig figuur.
Cirkel-en kruisvormen, driehoek, rechthoek staan symbool voor de thema’s van het leven.
De cirkel. Geboorte en dood. Wedergeboorte. De cirkel is rond.
Cross-roads. Kruis(ig)ing. Keuze’s (moeten) maken.
Religie. De drie-eenheid.
Cirkel + kruis en de daaruit voortvloeiende beweging. (Bio)ritmes. Herhaling.
Werden voorheen deze vormen gemaakt uit voornamelijk klei, momenteel registreer ik dezelfde vormen in de wereld om me heen.
In natuur, cultuur, architectuur. Waar kom ik deze beelden tegen.
Welk signaal geven ze af. Een teken van herkenning. Beeld-spraak. Beeld-taal.
Tekens van leven met een diepere be-Teken-is.

1987      Post-HBO ‘Kunst in Opdracht’, Academie voor Kunst & Vormgeving, ’s-Hertogenbosch
1985      3D, keramiek / monumentaal, Academie voor Kunst & Vormgeving, ’s-Hertogenbosch
1984      3 jaar portretboetseren, Nico de Wit, Tilburg